کمیته علمی و اجرایی کنفرانس

 

دبیرکل کنفرانس: پروفسور نادر مهرگان - استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

رئیس کنفرانس: دکتر محسن زنگنه - معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

 

دبیرکل علمی محورهای کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی - استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

دبیرعلمی محورهای مدیریتی کنفرانس: دکتر محمد تقی پور - دانشگاه آزاد تهران شمال

 

دبیر علمی پنل تخصصی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی: دکتر مهدی جعفری - دانشگاه مفید قم / دکتر فاطمه وجدانی - دانشگاه شهید بهشتی

 
دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

 

 

 اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

سرکار خانم دکتر فهیمه خواجه نبی


 

 اعضای کمیته علمی:

 

پروفسور حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر محمدرضا گودرزی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر خسرو پیرایی - عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشگاه مازندران

دکتر صدیقه کلیج - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

       دکتر کمال تورنگ - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

       دکتر سید احسان حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر پدرام داودی شورای رقابت

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر باقر باقریان کاسگری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

        دکتر مهدی نبی پور افروزی - دانشگاه پارسه

سید مهدی احمدی بالادهی - دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران

دکتر مهدی جاودانی مقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر فاطمه وجدانی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احسان اثنی عشری - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مازیار

سید امیر حسین طیبی ابوالحسنی - دانشجوی دکتری استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد مهدی غمامی - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر مریم بناهان قمی - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

علی حیات نیا دانشجوی دکترای اقتصاد - پژوهشگر

داود نیکزاد دانشجوی دکترای مدیریت دولتی - پژوهشگر

دکتر نوالله صالحی آسفیجی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر رسول رنجبریان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

دکتر رضا دهقان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکتر محمد رحمانی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

در حال بروز رسانی ..

..

عضویت در کمیته علمی کنفرانس