کمیته علمی و اجرایی کنفرانس

دبیرکل کنفرانس: پروفسور نادر مهرگان - استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

رئیس کنفرانس: دکتر علیرضا باقری ثالث - رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)

 

دبیرکل علمی محورهای کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی - استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

دبیرعلمی محورهای مدیریتی کنفرانس: دکتر حسنعلی آقاجانی - دانشیار دانشگاه مازندران

 

دبیران علمی پنل تخصصی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی:

 

دکتر مهدی جعفری/ دانشگاه حضرت معصومه(س) و دکتر محسن زنگنه / دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

سرکار خانم دکتر فهیمه خواجه نبی

سرکار راضیه یوسفی یگانه

 

 اعضای کمیته علمی:

 

دکتر داریوش فرید - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر صدیقه کلیج - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر بهرام نوازی - عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر حبیب اله انصاری سامانی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر جمال بزرگی خانقاه  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر علیرضا رجبی پور میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر عبدالستار صفایی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر کمال تورنگ - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر منصور مهینی زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر محمود نادری بنی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر سید احسان حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر پدرام داودی شورای رقابت

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر مهدی جعفری دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر حمید محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر ابوالحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مجید آقایی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مهدیه رضا قلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر سید حیدر میر فخرالدینی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر محمدعلی فیض پور - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر رضا دهقان - مدیریت کارآفرینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهدی نبی پور افروزی

سید مهدی احمدی بالادهی - دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران

دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد - گروه حقوق جزاء و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

در حال بروز رسانی ..

..