تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. ۱۰ مهر ۱۳۹۷   
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۲۵ مهر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۸-۲۵۲ مهر ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۵ آبان ۱۳۹۷