تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. آبان ۱۳۹۷   
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱۷ آبان ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۹-۱۷۱ ابان ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۵ آبان ۱۳۹۷