محورهای کنفرانس

دانلود کل محورهای کنفرانس

 محورهای ۵گانه کنفرانس:

 

محورهای ۵گانه کنفرانس:
 

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی(محور جدید):

 

- فرهنگ سازی عمومی

- رصد و دیده بانی میدانی شاخصها، سیاستها و اقدامات

- نقش نخبگان در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

- فرهنگ سازی عمومی

 

 

محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نفت و گاز:

 

مبانی و نظریه ها:

 

نفت و گاز و توسعه اقتصادی

نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی

برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز

تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز

تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز

مدیریت منابع نفت وگاز

نظریه بازی ها

 

عرضه و تقاضای نفت:

 

بازار کالا ها و تجارت

پیش بینی بازار نفت و گاز

قیمت گذاری نفت و گاز

مصرف فرآورده های نفت و گاز

تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز

مدیریت فروش نفت وگاز

 

انرژی های جایگزین:

 

انرژی های نو

آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای

سایر منابع انرژی

روش های تامین مالی نفت و گاز

قراردادها

میزان سرایه گذاری در پروژه ها

سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی


محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نظامی:


مدیریت نظامی:

ادامه محورها 

 

دانلود کل محورهای کنفرانس